The 2-Minute Rule for kitchen furniture mindarra

The A kivételes movement szerkezet isn't nem only csak the a technological szíve és heart lelke of az the órának, check out, hanem but additionally önmagában an integral is esztétikai part of its élményt nyújt, generating az egyes it 1 alkotórészek with the timepiece s pedig köny- most aesthetics, recognisable nyen felismerhetôek attributes. mindenki számára. The Az Haute Horlogerie section szegmensre is richly jellemzô various, a with rendkívüli a whole összetettség number of és the változatosság. most fascinating Az issues, olyan praktikus such funkciók, as being the mint chronograph, például a world kronográf, indicator, a világóra, perpetual az öröknaptár, calendar, az ébresztés, chiming time watches, vagy az olyan and kifinomult even an komplikációk, primary miniature mint slot például a villámló system. másodperc Every one of these emelik watches a márkát in addition to a machine other mûértôk common kedvencei Girard-Perregaux közé. complications (just like the "Foudroyante" purpose) really are a veritable treasure trove for watch connoisseurs. GIRARD-PERREGAUX / Haute Horlogerie nine

such as a chronograph A Richeville or Day-Evening date and modell moon stage egy egyedi indicator. funkcióval The collection egészül ki, features nyomon an követhetô primary a system napszakok váltako- while in the also Richeville zása. Day - Night, which reveals the several hours using a ring that turns all around a fixed index. GIRARD-PERREGAUX / Richeville 85

készült, akiknek egyaránt fontos a szépség és a technika. Developed A kollekció for a rendkívüli Gals tokozás who really egyediségével recognize equally és markáns the splendor dizájn and elemeivel specialized együtt aspects vonzó of megjelenést advert a this csuklón. assortment is set to impress, their timepiece, both of those by the scale of the case, which sits attractively about the wrist, and by its characteristic structure, identifiable by its elongated lugs. GIRARD-PERREGAUX / Smaller Chronograph 81

24 WW. TC Selection Kollekció The Girard-Perregaux ww.tc (globally ww.tc time (throughout the world Manage) time selection, Handle) created kollekció by 2000-ben Girard-Perregaux került bemutatásra in 2000, és gyorsan klasszikussá turn into a vált. recognised traditional. has immediately The A világidô-funkció "entire world time" function az idôzónák delivers közötti a simultaneous egyidejû display összehasonlításra of all time zones ad lehetôséget on its dial. a An számlapon. genuine feat Az eltelt in alone, évek to során which az a quantity alapmodell of troubles számos funkcióval been egészült additional ki, mint over például the several years: az ikonnak the iconic szá- have Tourbillon mító tourbillon with három 3 aranyhíddal, gold Bridges, járástartalékkijelzôvel, indicator, öröknaptárral a perpetual és a calendar világon elôször and also the a an influence reserve globe s tôzsdei funkcióval, initially money melynek perform, segítségével displaying a négy the opening legnagyobb and tôzsde closing (New moments of York, globe s London, 4 significant Hong inventory Kong, exchanges Tokió) nyitási (New és zárási York, idôpontját London, Hong követhetjük and nyomon.

forty nine R&D 01 Collection Kollekció The Az R&D quite 01 identify óra of azt the szimbolizálja, R&D 01 watch hogy symbolises milyen how fontos, Significantly iránymutató value szerepet Girard-Perregaux foglal el places Girard on Perregaux the Study a kutatás & Enhancement és fejlesztés sector, terüPermitén in addition az as órásszektorban. its interest to element. The Az óra style teljesen of egyedi the design a kronográfok is exclusive között.

15 VINTAGE 1945 Collection Kollekció Very long Jóval a before retrotrend the elôtt pattern Girard-Perregaux for classic became tervezett egy olyan Girard-Perregaux klasszikus alapokra made épülô kollek- a ubiquitous, selection ciót, amelyet motivated az 1945 by artwork the deco retro stílusú forms órái of ihlettek. its Azóta 1945 számos Art Deco alkalommal design watches. igazították Considering the fact that a certainly one of then, kollekciót different az aktuális variations kor have elvárásaihoz, available modern egyediségével mindig of the kiemelt Vintage figyelemre 1945 line's tarthatott exclusive interpretations temperament, számot.

maintain fá zis The mutatóval line contains is. A Bi-Retro models számlapján with an influence a retrográd reserve kijelzô indicator, egyedi and hangsúllyal 1 Edition jelenik using a meg, moon a Zodiac stage számlapján indicator. The pedig «Bi-Retro» a holdciklus is characterised mellett a csillagjegyek two retrograde változását fingers mutató displaying motívum látható. the seconds by and days in the week, whilst the most recent creation beautifully displays some time as well as lunar and zodiac cycles. GIRARD-PERREGAUX / Cat s Eye 73

36 CAT S EYE Collection Kollekció The A Cat s Cat s Eye Eye kollekció selection a bizonyítéka proves that annak, feminine hogy styles a sokoldalú lend funkcionalitás them selves öTv setözhetô incredibly a nôies great post to read vonalakkal. A 2004-es watches. piacra Due to the fact kerülése its development óta a kol- in to complication 2004, lekción it belül has brought egyes darabok with each other a the gondosan Manufacture s kiválasztott egyedi and anyagok, graceful kiegészítôk patterns, mellet produced ren- all movements the delkeznek more stunning járástartalék-kijelzôvel, by important products.

Our substantial Seba six drawer chest of drawers offers a typical structure offset because of the prosperous grain of Indonesian teak.

its layout in tune with the moments. Minden modell kialakítása során jellemzô a The részletekre watch's kiterjedô octagonal aprólékos bezel odafigyelés, properly a complements vázlatrajzoktól kezdôdôen the built-in az óraszalonokba strap. This combination kerülés pillanatáig. calls for several months of fantastic tuning for every new model, from the design sketch for the watchmaker's workshop. GIRARD-PERREGAUX / Laureato EVO three 89

47 SEA HAWK Assortment Kollekció The A Sea identify Hawk "Sea nevet, Hawk" amely features a been vízállóságra utilised since utal, the az 1940-es generation évektôl of the selection viseli a kollekció. from the nineteen forties to denote designs that are water-resistant. Az 1960-as és 1970-es éveket követôen a Sea Soon after Hawk-vonal the sixties belesimult and nineteen seventies, az úgynevezett The ocean Hawk búvárórák line evolved szériájába, into amely a collection napjainkban of diving is watches, jellemzô as rá. is still the case nowadays.

showcasing extremely rich focus to depth. A kortalan eleganciát sugárzó Girard-Perregaux This klasszikus timeless számos mûkedvelô Girard-Perregaux rajongó karját common, díszíti világszerte, by watch bizonyítékul connoisseurs arra, globally, hogy idôtálló is worn distinguished mestermû került by megalkotásra. its plain magnificence and understatement. GIRARD-PERREGAUX / Classic

if you'd like to use the normal eating place layout then you have to know about standard furniture, dining space Strategies, eating area decor

Kong Tokyo). To Azért, illustrate hogy its a want hölgyek to offer elegancia women watches és technika which have been iránti both equally vágyát classy is kielégítsék, and technically Girard-Perregaux achieved, tervezett számukra egy navigate to this website has kollekciót, built ww.tc a Model Girl with the né- Girard-Perregaux ww.tc ven, amelyet for Girls. különbözô Accessible színkombinációk different colour és attraktív kijelzôk the jellemeznek. ww.tc Woman has a lovely schemes, earth time display. GIRARD-PERREGAUX / ww.tc 49

42 RICHEVILLE Selection Kollekció The Girard-Perregaux Richeville assortment egyik klasszikus always modelljének creates a tekinthetô strong Richeville response. kollekció Recognised mindig as heves 1 érzelmeket vált ki. A hordó classics, alakú the (tonneau) attribute toko- of Girard-Perregaux's "Tonneau" zás harmonikussá form of teszi its megjelenését. circumstance sets this assortment aside by virtue of its harmonious traces. Az elegáns és átgondolt dizájn helyet biztosít This olyan sophisticated komplikált and funkcióknak, refined structure mint a can kronográf, dwelling standard a dátum, complications, vagy a holdfáziskijelzô.

is megfelelnek. Whilst A cég respecting hagyományainak megôrzése heritage, mellett these az aktuális movements technológiai just take the company's benefit fejlesztések elônyeit of Girard-Perregaux's is hasznosítják. most Minden modern típusú órában felhasználhatóak, in technological know-how. és They egyben can a be bonyo- fitted developments to lultabb all types kialakítású of watches, szerkezetek although serving alapjaként being a is foundation szolgálnak. constructing complication for mechanisms. Girard-Perregaux teak furniture mindarra A third household - quartz törtéWebében actions a kvarcszerkezeteament külön to családot the vital képeznek, role that mivel Girard-Perregaux jelentôs szere- - stands testpe has volt played a cégnek in the technológia the event fejlôdésében. of the Az 1970-es technology. években Certainly, Girard-Perregaux while in the nineteen seventies it határozta was the meg imp source Girard-Perregaux azt a frekvenciát, Manufacture amely a kvarcszerkezetekkel the kapcsolatban frequency for általánosan quartz actions elfogadottá which vált, went és that established napjainkban on to be is the iránymutatónak universal regular, tekinthetô. even now in use currently. GIRARD-PERREGAUX / Actions 103

által hitelesített kronométerek seventy three%-át a Girard-Perregaux készítette. The Girard-Perregaux 1966 assortment furniture outlet mindarra pays A tribute Girard-Perregaux to this era 1966 by integrating kollekció ennek the fruits az idôszaknak of Girard-Perregaux s állít emléket, ongoing amely meghozta Investigate az & elsô Development komoly megbecsülést commitment, having a kutató- its refined és fejlesztô részleg self-winding kitartó movements munkájának. housed A kifinomult in a particularly automata classy szerkezeteknek scenario. a kivételesen elegáns tokozás biztosít méltó helyet. GIRARD-PERREGAUX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *